Chính sách thanh toán

1.THANH TOÁN TIỀN MẶT

Đối với hàng hóa có sẵn: khi giao hàng đến, khách hàng kiểm tra hàng hóa và thanh toán trực tiếp cho chúng tôi đúng với số tiền ghi rõ trên phiếu giao hàng/ hóa đơn.
Đối với hàng hóa không có sẵn: Tạm ứng 40% đối với những đơn hàng phải đặt hàng, khi giao hàng thanh toán nốt 60% số tiền còn lại.

2.THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Thông tin chuyển khoản:

Tên TK : Công ty TNHH thiết bị công nghiệp và kỹ thuật Linh Nam

Số TK: 0341 00 702 1398

Tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương